Flytte selv?
Vi flytter Deres eiendeler, biler, og lystbåter,
med biler som passer til formålet.
     

TRANSPORT AV FLYTTEGODS OG ANNET GODS

Vi leverer alt fra full service med fullt mannskap, kjøring fra dør-til-dør eller samlast,
til enklere betjening med kundens egen assistanse, noe som gir fleksible kostnader.

Foruten selve transporten, tilbys
» Tollbehandling
»» Transportforsikring
»»» Emballasjemateriell
»»»» Pakkeservice
»»»»» Oppbevaring


Geografisk er vår spesialitet:
Norge-Spania


Gods: 
Flyttegods, kunst, antikk, stykkgods, messetransport, partigods,
ADR (ikke tank eller bulk)Enkel procedure:

1:  Besiktigelse
Vi kommer for besiktigelse av godset og drøftelse av gjennomføringen

2: Tilbud
Tilbud utarbeides gratis og er uforpliktende inntil kontrakt er signert

3: Avtale
Avtale utarbeides skriftlig og må være signert før oppstart


Ring for 1-2-3 i dag!

  Sivilingeiør Trond B Svendsen
Siporexveien 15, 3427 Gullaug (Lier) - Tel. +47 41.23.25.07 - trond@svendsen.es
Avdeling Málaga:  +34 669.003.443 - toreline@operamail.com