L'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR),

fait à Genève, le 30 septembre 1957
     


DGM Oslo AS, den ideelle
sikkerhetsrådgiver

TRANSPORT AV FARLIG GODS (ADR)

Vi har betydelig erfaring innen frakt av farlig gods, spesielt med klasse 7, Radioaktivt materiale.

Vårt nære samarbeide med DGM Oslo AS gir oss en vesentlig tyngde innen farlig gods,
i det DGM bistår med omfattende ekspertise innen håndtering av farlig gods :
- merking,
- emballering,
- leveranse av ADR-materiell
- sikkerhetsrådgivere
- arrangere ADR-kurs

Som transportør kan vi dermed besørge hele kjeden av tjenesten innen ADR til kundene,
også for temperet gods.

Transport kan tilbys med liten bil, stor bil og fly, innenlands og utenlands.


  Sivilingeiør Trond B Svendsen
Siporexveien 15, 3427 Gullaug (Lier) - Tel. 41.23.25.07 - trond@svendsen.es